Werken bij AKSOS

De jaarrekeningcontrole

Als accountant voer je regelmatig jaarrekeningcontroles bij klanten uit, maar wanneer voer je eigenlijk een jaarrekeningcontrole uit en wat houdt dit in? In dit artikel legt onze collega Merna Youkhanna van AKSOS Assurance het je uit!

2 vragen aan Merna:

1: Wanneer voer je een jaarrekeningcontrole uit?

Een jaarrekeningcontrole voer je uit als je vanuit je opdrachtgever de opdracht krijgt een controleverklaring bij de jaarrekening af te geven. Er kan sprake zijn van een vrijwillige controleopdracht of een wettelijke controle opdracht. Vrijwillige controleopdrachten kunnen komen vanuit een wens van het bestuur of toezichthouder zelf, maar het kan ook zijn dat belangrijke belanghebbenden om een controleverklaring bij de jaarrekening vragen of dat de statuten een controleopdracht afdwingen. AKSOS controleert veel jaarrekeningen van onderwijsinstellingen in het primair- en voortgezet onderwijs. Het Ministerie is een belangrijke belanghebbende en wil graag zekerheid bij de jaarcijfers verkrijgen. Vanuit het Ministerie wordt vervolgens een controleverklaring bij de jaarrekening afgedwongen.

Wist je dat...

Een organisatie alleen een wettelijke controleplicht heeft wanneer zij middelgroot of groot is? Dit is afhankelijk van drie criteria:
1. Activa > €6 miljoen
2. Netto-omzet > €12 miljoen
3. Aantal werknemers > 50 personen

Indien een onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren aan twee van de drie van bovenstaande criteria voldoen, is een onderneming middelgroot en (dus) wettelijk controleplichtig.

2: Maar.. Wat is een jaarrekeningcontrole nou eigenlijk?

”Controle is toetsen aan een norm. Een norm vanuit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Doelstelling is dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van vermogen en resultaat om gebruikers een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.”

Meer informatie over accountancy?

Elke maand delen wij minimaal één blog met jou op onze website. Is er een bepaald onderwerp in ons vakgebied waarover jij meer wil weten? Neem contact met ons op en dan schrijven wij er een artikel over. Daarnaast delen onze collega’s graag hun kennis met jou. Wil je liever één van onze professionals spreken? Ook dat is mogelijk!